Aleksandra Zegarowska

Patrzę na świat z nawyku

Więc to nie od narkotyków

Mam czerwone oczy

Doświadczalnych królików